" " " "
top of page

Classificatiesysteem

Italiaanse wijnen worden via bepaalde codes geclassificeerd. In totaal bestaat deze classificatie uit 4 klassen waarvan 2 vallen onder de Europese richtlijn voor kwaliteitswijn geproduceerd in een vastgestelde regio.


De 4 klassen zijn; 

Vino da Tavola

Indicazione Geografica Tipica (IGT)

Denominazione di Origine Controllata (DOC)

Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG)

Vino da Tavola

Aan het maken van deze wijn zijn er geen vastgestelde regels verbonden, dit wil niet zeggen dat deze wijnen van slechte kwaliteit zijn. De gebruikte druiven kunnen uit verschillende gebieden van Italië afkomstig zijn. 

Indicazione Geografica Tipica (IGT)

Deze classificatie geeft aan dat de wijn afkomstig is uit een specifieke Italiaanse regio.  Het zijn wijnen die tot de beste van de wereld behoren. De elementen die kenmerkend zijn voor de IGT-wijnen zijn de aanduiding van het geografische gebied van de gebruikte basisdruif en van het oogstjaar. De wijnen moeten voor minstens 85% afkomstig zijn uit het geografische gebied waarvan zij de naam dragen en moeten beantwoorden aan de criteria die zijn opgenomen in de voor iedere IGT afzonderlijke productievoorschriften.

Denominazione di Origine Controllata (DOC)

 

Deze term garandeert de herkomst en de gebruikte productiemethoden. De controle op de naleving van het DOC reglement wordt uitgevoerd door overkoepelende consortia, de daartoe bevoegde ministeriele instanties en anti-fraude instellingen. Alle wijnproducenten die aanspraak wensen te maken op een DOC-erkenning moeten het aantal wijngaarden en de daaraan gerelateerde opbrengst per hectare laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel. DOC-wijnen die vijf jaar lang van onvoldoende kwaliteit blijken te zijn, kunnen gedegradeerd worden tot IGT.

Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) 

De 'G' achter de Denominazione di Origine Controllata staat voor Garantita en garandeert daarmee een zekere superieure kwaliteit van de wijn. Strikt genomen moet een DOCG aan strengere eisen voldoen dan het reglement voor een DOC voorschrijft. Een van de belangrijkste verschillen is de opbrengst per hectare die voor een DOCG-wijn lager is dan voor de DOC-classificatie. Daarnaast moet een DOCG minstens een 'leertijd' van 5 jaar doormaken als DOC. Voordat een DOCG-wijn in de handel gebracht mag worden moet hij de volgende twee tests met goed gevolg hebben afgelegd

bottom of page